Keistimewaan Kitab ‘Umdah Ath-Thalib

‘Umdah Ath-Thalib li Naiylil Ma-aarib merupakan kitab fikih untuk pemula dalam mazhab Hanbali yang ditulis oleh Al-‘Allamah Syekh Al-Mazhab Manshur bin Yunus bin Idris al-Buhuti al-Hanbali rahmatullah ‘alaihi memiliki keistimewaan.


Disebutkan keistimewaannya oleh Syekh Dr. Muthlaq bin Jasir al-Jasir hafizhahullah dalam mukadimah tahqiqnya atas kitab ini:


Kitab ini termasuk matan fikih yang ringkas dalam mazhab Hanbali. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Badran rahmatullah ‘alaihi, “Kitab yang ringkas karya Syekh Manshur al-Buhuti yang diperuntukkan para pemula.”

Kedudukan penulis yang tinggi dalam mazhab, yakni syekh al-mazhab di zamannya dan muhaqiq mazhab.

Kitab ini merupakan kitab terakhir yang ditulis olehnya. Jarak antara penulisan kitab ini dengan wafatnya syekh hanya tujuh bulan saja. Syekh telah merampungkan kitab ini bulan Syawal tahun 1050 H dan beliau meninggal bulan Rabiul Tsani tahun 1051 H.

Syekh menulis kitab ini setelah menyelesaikan syarah kitab-kitab mazhab Hanbali yang mu’tamad seperti syarah atas Al-Iqna’ dan hasyiyahnya, syarah Al-Muntaha dan hasyiyahnya, syarah Nazhmul Mufradat, dan syarah Zad Al-Mustaqni’; kemudian beliau menulis kitab ini. Maka kitab ini menjadi ringkasan atas pemahaman, penelitian, dan eksperimennya yang panjang dalam mazhab Hanbali. Jadilah kitab ini kitab yang bagus bak mutiara dan permata yang murni dalam mazhab Hanbali.

Yang menjadikan kitab ini istimewa juga ialah adanya perhatian para ulama terhadap matan ini. Mereka membaca, menjelaskan, mempelajari, dan menelitinya. Diantaranya ialah Syekh ‘Utsman bin Muhammad ar-Ruhaibani yang telah membacakannya disertai syarah atas kitab ini oleh Al-Imam As-Safarini rahimahumullah. Dan Syekh Bakr Abu Zaid rahimahullah telah memasukkan kitab ini sebagai salah satu kitab yang mu’tamad dalam mazhab Hanbali.

Kitab ini ditulis menggunakan istilah yang mudah dan jelas. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir bin Badran rahimahullah berkata, “Seyogyanya bagi para guru yang mengajarkan fikih untuk pemula membacakan matan kitab Akhsharul Mukhtasharat atau Al-‘Umdah karya Syekh Manshur jika dia seorang Hanbali.” [ ]

✍️ Alih bahasa secara bebas oleh Abu ‘Aashim al-Hanbali


📗 Sumber: ‘Umdah Ath-Thalib li Naiylil Ma-aarib karya Syekh Manshur bin Yunus bin Idris al-Buhuti al-Hanbali. Tahqiq Dr. Muthlaq al-Jasir. Penerbit: Maktabah Imam Adz-Dzahabi , Kuwait.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Keistimewaan Kitab ‘Umdah Ath-Thalib "

Posting Komentar